Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-8°

-

14

Februari

38%

-5°

-

11

Mars

40%

-

11

April

42%

-

11

Maj

43%

17°

-

13

Juni

46%

22°

-

13

Juli

51%

25°

-

13

Augusti

48%

23°

-

14

September

41%

18°

-

13

Oktober

33%

11°

-

13

November

23%

-

14

December

25%

-5°

-

15