Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-8°

-

13

Februari

38%

-6°

-

11

Mars

39%

-

10

April

42%

-

11

Maj

44%

17°

-

13

Juni

47%

22°

-

14

Juli

51%

25°

-

13

Augusti

49%

23°

-

14

September

40%

18°

-

13

Oktober

33%

11°

-

13

November

24%

-

14

December

27%

-5°

-

15