Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-6°

-

15

Februari

36%

-4°

-

12

Mars

37%

-

13

April

40%

10°

-

12

Maj

47%

18°

-

13

Juni

49%

23°

-

13

Juli

53%

26°

-

13

Augusti

49%

24°

-

13

September

43%

19°

-

12

Oktober

36%

12°

-

13

November

23%

-

15

December

22%

-3°

-

17