Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-11°

-

14

Februari

42%

-8°

-

11

Mars

41%

-1°

-

11

April

44%

-

10

Maj

46%

16°

-

13

Juni

48%

21°

-

15

Juli

52%

24°

-

14

Augusti

49%

22°

-

15

September

35%

16°

-

16

Oktober

28%

-

16

November

20%

-

15

December

26%

-8°

-

15