Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-8°

-

14

Februari

38%

-6°

-

11

Mars

38%

-

11

April

42%

-

11

Maj

46%

18°

-

12

Juni

46%

22°

-

13

Juli

51%

24°

-

13

Augusti

47%

22°

-

14

September

39%

18°

-

13

Oktober

31%

11°

-

13

November

20%

-

15

December

22%

-5°

-

16