Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-8°

15

Februari

39%

-7°

13

Mars

40%

-1°

13

April

42%

12

Maj

45%

14°

13

Juni

48%

20°

12

Juli

51%

23°

11°

13

Augusti

50%

21°

12°

13

September

43%

16°

12

Oktober

36%

10°

13

November

28%

13

December

28%

-5°

17