Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-8°

13

Februari

32%

-6°

11

Mars

36%

-1°

11

April

38%

11

Maj

42%

14°

12

Juni

45%

20°

12

Juli

47%

23°

12°

13

Augusti

46%

21°

12°

13

September

41%

16°

13

Oktober

30%

13

November

22%

13

December

20%

-5°

15