Annons
Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-9°

14

Februari

32%

-7°

12

Mars

36%

-1°

12

April

38%

12

Maj

42%

15°

14

Juni

45%

20°

13

Juli

47%

23°

12°

14

Augusti

46%

22°

12°

14

September

41%

17°

13

Oktober

30%

15

November

22%

13

December

20%

-5°

15