Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-6°

-

13

Februari

42%

-5°

-

11

Mars

44%

-

11

April

45%

11°

-

11

Maj

48%

18°

-

12

Juni

50%

23°

-

12

Juli

56%

26°

-

11

Augusti

52%

24°

-

11

September

44%

19°

-

11

Oktober

39%

12°

-

12

November

26%

-

14

December

27%

-4°

-

14