Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-9°

15

Februari

43%

-7°

12

Mars

42%

-1°

11

April

41%

11

Maj

46%

12°

12

Juni

47%

19°

12

Juli

50%

22°

13°

13

Augusti

49%

20°

13°

13

September

41%

15°

14

Oktober

36%

13

November

29%

13

December

32%

-6°

14