Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-6°

-

12

Februari

43%

-4°

-

10

Mars

44%

-

10

April

46%

10°

-

11

Maj

49%

18°

-

13

Juni

51%

23°

-

12

Juli

57%

26°

-

12

Augusti

54%

24°

-

12

September

46%

20°

-

11

Oktober

40%

13°

-

12

November

28%

-

14

December

29%

-3°

-

14