Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-11°

-

12

Februari

43%

-9°

-

9

Mars

43%

-2°

-

9

April

43%

-

9

Maj

45%

16°

-

12

Juni

47%

22°

-

13

Juli

50%

24°

-

15

Augusti

49%

22°

-

14

September

38%

16°

-

14

Oktober

30%

-

12

November

24%

-

12

December

30%

-8°

-

13