Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-8°

-

15

Februari

39%

-6°

-

12

Mars

39%

-

12

April

43%

-

11

Maj

46%

17°

-

13

Juni

46%

21°

-

14

Juli

52%

24°

-

13

Augusti

48%

22°

-

14

September

39%

17°

-

13

Oktober

32%

10°

-

14

November

21%

-

15

December

23%

-6°

-

17