Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

29%

-14°

-

15

Februari

41%

-12°

-

11

Mars

41%

-4°

-

11

April

44%

-

9

Maj

44%

12°

-

12

Juni

46%

19°

-

13

Juli

47%

21°

-

16

Augusti

44%

19°

-

16

September

32%

13°

-

17

Oktober

23%

-

15

November

16%

-2°

-

16

December

24%

-11°

-

15