Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-7°

-

16

Februari

39%

-5°

-

13

Mars

41%

-

12

April

46%

10°

-

12

Maj

50%

18°

-

12

Juni

51%

22°

-

14

Juli

56%

25°

-

13

Augusti

51%

23°

-

13

September

41%

18°

-

13

Oktober

36%

11°

-

13

November

23%

-

16

December

24%

-5°

-

17