Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-9°

-

14

Februari

41%

-7°

-

11

Mars

39%

-

12

April

44%

-

12

Maj

47%

17°

-

11

Juni

50%

21°

-

13

Juli

54%

24°

-

13

Augusti

50%

23°

-

14

September

36%

17°

-

14

Oktober

30%

10°

-

14

November

22%

-

15

December

25%

-6°

-

15