Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-8°

14

Februari

38%

-7°

12

Mars

40%

-1°

12

April

42%

12

Maj

44%

14°

13

Juni

47%

20°

14

Juli

49%

23°

11°

14

Augusti

49%

21°

12°

15

September

43%

16°

13

Oktober

35%

14

November

27%

14

December

27%

-5°

16