Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-6°

-

13

Februari

40%

-4°

-

10

Mars

42%

-

10

April

44%

10°

-

11

Maj

49%

19°

-

12

Juni

51%

24°

-

12

Juli

55%

26°

-

12

Augusti

52%

25°

-

13

September

45%

19°

-

11

Oktober

39%

12°

-

13

November

28%

-

13

December

29%

-3°

-

14