Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-7°

-

15

Februari

32%

-5°

-

12

Mars

33%

-

14

April

38%

-

12

Maj

42%

16°

-

14

Juni

43%

21°

-

14

Juli

48%

23°

-

13

Augusti

46%

22°

-

14

September

39%

17°

-

13

Oktober

32%

10°

-

13

November

20%

-

16

December

20%

-4°

-

16