Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-8°

-

14

Februari

38%

-5°

-

11

Mars

39%

-

11

April

43%

10°

-

11

Maj

46%

18°

-

12

Juni

46%

22°

-

13

Juli

51%

24°

-

12

Augusti

47%

23°

-

13

September

39%

17°

-

13

Oktober

32%

11°

-

14

November

21%

-

14

December

22%

-5°

-

16