Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-12°

-

12

Februari

43%

-9°

-

10

Mars

42%

-2°

-

10

April

43%

-

10

Maj

44%

15°

-

12

Juni

47%

21°

-

14

Juli

51%

23°

-

14

Augusti

48%

21°

-

14

September

34%

15°

-

16

Oktober

25%

-

14

November

19%

-

14

December

24%

-9°

-

14