Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-6°

-

14

Februari

40%

-4°

-

11

Mars

42%

-

11

April

45%

11°

-

11

Maj

50%

19°

-

12

Juni

53%

24°

-

12

Juli

56%

26°

-

12

Augusti

52%

25°

-

12

September

46%

20°

-

11

Oktober

40%

13°

-

13

November

27%

-

14

December

27%

-2°

-

15