Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-6°

-

14

Februari

38%

-5°

-

11

Mars

38%

-

12

April

41%

10°

-

11

Maj

47%

18°

-

12

Juni

49%

23°

-

12

Juli

54%

25°

-

13

Augusti

48%

23°

-

13

September

43%

19°

-

11

Oktober

35%

12°

-

13

November

24%

-

14

December

24%

-3°

-

15