Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-20°

-

11

Februari

34%

-21°

-

10

Mars

45%

-17°

-

10

April

46%

-9°

-

10

Maj

28%

-1°

-

12

Juni

32%

-

10

Juli

37%

11°

-

12

Augusti

36%

10°

-

14

September

22%

-

14

Oktober

15%

-1°

-

17

November

14%

-7°

-

16

December

12%

-16°

-

13