Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-7°

-

13

Februari

41%

-4°

-

10

Mars

42%

-

10

April

47%

11°

-

10

Maj

48%

19°

-

11

Juni

52%

23°

-

11

Juli

57%

26°

-

10

Augusti

53%

24°

-

11

September

42%

19°

-

11

Oktober

37%

12°

-

12

November

25%

-

13

December

26%

-4°

-

14