Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-5°

-

15

Februari

37%

-4°

-

13

Mars

38%

-

13

April

42%

11°

-

13

Maj

48%

19°

-

14

Juni

50%

23°

-

13

Juli

54%

26°

-

13

Augusti

51%

24°

-

14

September

44%

20°

-

12

Oktober

38%

13°

-

13

November

24%

-

16

December

22%

-2°

-

16