Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-7°

-

13

Februari

38%

-5°

-

11

Mars

39%

-

10

April

42%

-

11

Maj

45%

18°

-

13

Juni

48%

22°

-

13

Juli

52%

25°

-

13

Augusti

49%

24°

-

14

September

41%

18°

-

13

Oktober

34%

12°

-

13

November

24%

-

14

December

26%

-4°

-

15