Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

27%

-6°

-

17

Februari

35%

-4°

-

13

Mars

36%

-

14

April

39%

-

13

Maj

44%

17°

-

13

Juni

47%

22°

-

14

Juli

53%

25°

-

14

Augusti

49%

23°

-

14

September

42%

18°

-

13

Oktober

33%

12°

-

14

November

23%

-

16

December

21%

-3°

-

18