Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-13°

-

15

Februari

40%

-11°

-

11

Mars

42%

-3°

-

11

April

43%

-

10

Maj

44%

13°

-

13

Juni

47%

20°

-

14

Juli

47%

22°

-

16

Augusti

44%

20°

-

16

September

31%

14°

-

17

Oktober

24%

-

16

November

15%

-1°

-

17

December

25%

-10°

-

15