Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-8°

17

Februari

34%

-7°

13

Mars

34%

-1°

13

April

38%

11

Maj

43%

11°

13

Juni

46%

18°

10°

13

Juli

49%

21°

13°

14

Augusti

48%

19°

14°

15

September

38%

14°

10°

14

Oktober

31%

15

November

21%

14

December

18%

-5°

18