Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-6°

-

16

Februari

36%

-4°

-

13

Mars

37%

-

14

April

40%

10°

-

13

Maj

48%

18°

-

14

Juni

50%

23°

-

13

Juli

54%

25°

-

13

Augusti

51%

24°

-

14

September

44%

19°

-

12

Oktober

37%

12°

-

13

November

23%

-

16

December

21%

-2°

-

17