Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-6°

-

14

Februari

42%

-4°

-

11

Mars

44%

-

11

April

45%

10°

-

11

Maj

49%

19°

-

13

Juni

52%

24°

-

13

Juli

57%

26°

-

12

Augusti

53%

25°

-

13

September

46%

19°

-

12

Oktober

41%

12°

-

13

November

28%

-

14

December

30%

-3°

-

15