Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-8°

-

15

Februari

40%

-6°

-

12

Mars

37%

-

12

April

41%

-

11

Maj

43%

15°

-

13

Juni

45%

20°

-

14

Juli

49%

23°

-

14

Augusti

49%

21°

-

15

September

39%

16°

-

14

Oktober

34%

-

13

November

27%

-

15

December

27%

-5°

-

16