Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-3°

12

Februari

38%

-3°

10

Mars

34%

11

April

37%

11

Maj

44%

14°

12

Juni

48%

20°

10°

11

Juli

52%

23°

16°

10

Augusti

53%

23°

18°

11

September

43%

18°

16°

11

Oktober

36%

12°

13°

13

November

27%

14

December

22%

15