Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-9°

-

11

Februari

47%

-6°

-

9

Mars

45%

-

10

April

55%

-

9

Maj

55%

15°

-

11

Juni

54%

20°

-

13

Juli

61%

24°

-

12

Augusti

58%

22°

-

13

September

43%

17°

-

13

Oktober

37%

10°

-

11

November

31%

-

10

December

35%

-6°

-

11