Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-7°

-

16

Februari

40%

-5°

-

13

Mars

40%

-

12

April

48%

10°

-

11

Maj

52%

18°

-

12

Juni

54%

22°

-

13

Juli

60%

25°

-

12

Augusti

54%

23°

-

14

September

41%

18°

-

15

Oktober

36%

11°

-

14

November

24%

-

15

December

25%

-4°

-

16