Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-12°

-

15

Februari

43%

-9°

-

12

Mars

41%

-2°

-

11

April

45%

-

10

Maj

47%

15°

-

12

Juni

48%

21°

-

13

Juli

52%

24°

-

15

Augusti

50%

22°

-

15

September

34%

16°

-

16

Oktober

28%

-

14

November

21%

-

16

December

26%

-9°

-

16