Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-5°

-

12

Februari

42%

-4°

-

10

Mars

42%

-

10

April

47%

11°

-

10

Maj

51%

19°

-

11

Juni

54%

24°

-

10

Juli

60%

27°

-

9

Augusti

56%

25°

-

10

September

47%

20°

-

10

Oktober

42%

13°

-

11

November

29%

-

12

December

27%

-2°

-

12