Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-13°

-

14

Februari

44%

-9°

-

11

Mars

44%

-1°

-

11

April

53%

-

8

Maj

54%

16°

-

11

Juni

52%

21°

-

13

Juli

57%

24°

-

13

Augusti

54%

22°

-

13

September

40%

16°

-

14

Oktober

32%

-

12

November

24%

-2°

-

14

December

31%

-11°

-

14