Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-5°

-

16

Februari

36%

-4°

-

13

Mars

38%

-

13

April

46%

-

11

Maj

51%

17°

-

11

Juni

55%

21°

-

11

Juli

61%

24°

-

9

Augusti

56%

23°

-

11

September

43%

19°

-

12

Oktober

39%

12°

-

14

November

23%

-

15

December

20%

-2°

-

17