Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-14°

-

12

Februari

43%

-10°

-

10

Mars

45%

-2°

-

10

April

52%

-

8

Maj

53%

16°

-

11

Juni

51%

21°

-

14

Juli

57%

24°

-

14

Augusti

55%

22°

-

13

September

40%

15°

-

13

Oktober

31%

-

13

November

26%

-3°

-

13

December

34%

-12°

-

13