Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-12°

-

10

Februari

46%

-7°

-

8

Mars

46%

-

9

April

54%

10°

-

8

Maj

56%

18°

-

11

Juni

56%

23°

-

13

Juli

63%

26°

-

12

Augusti

61%

24°

-

12

September

47%

18°

-

12

Oktober

39%

11°

-

11

November

30%

-

10

December

31%

-9°

-

10