Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-3°

-

12

Februari

42%

-2°

-

10

Mars

42%

-

10

April

49%

11°

-

10

Maj

53%

18°

-

10

Juni

57%

23°

-

10

Juli

63%

26°

-

8

Augusti

58%

25°

-

9

September

49%

20°

-

9

Oktober

44%

14°

-

11

November

30%

-

13

December

29%

-1°

-

13