Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-3°

-

10

Februari

37%

-2°

-

9

Mars

40%

-

9

April

45%

11°

-

10

Maj

50%

18°

-

10

Juni

55%

23°

-

10

Juli

60%

26°

-

9

Augusti

56%

25°

-

10

September

47%

20°

-

9

Oktober

41%

13°

-

10

November

27%

-

11

December

24%

-

12