Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-5°

19

Februari

38%

-4°

14

Mars

40%

12

April

47%

10°

11

Maj

52%

17°

12

Juni

55%

22°

11°

12

Juli

62%

25°

18°

10

Augusti

56%

24°

20°

12

September

41%

19°

17°

14

Oktober

37%

13°

12°

14

November

24%

16

December

21%

-2°

18