Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-5°

-

15

Februari

37%

-4°

-

11

Mars

40%

-

10

April

47%

-

10

Maj

52%

15°

-

10

Juni

54%

20°

-

10

Juli

60%

24°

-

8

Augusti

55%

22°

-

10

September

42%

18°

-

11

Oktober

35%

12°

-

12

November

24%

-

13

December

23%

-2°

-

16