Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-2°

-

12

Februari

35%

-1°

-

10

Mars

36%

-

12

April

46%

12°

-

12

Maj

53%

19°

-

11

Juni

58%

24°

-

10

Juli

61%

26°

-

10

Augusti

56%

25°

-

10

September

47%

21°

-

10

Oktober

43%

15°

-

11

November

28%

-

13

December

21%

-

14