Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-6°

-

11

Februari

42%

-5°

-

9

Mars

42%

-

9

April

46%

10°

-

10

Maj

49%

18°

-

10

Juni

53%

24°

-

10

Juli

59%

26°

-

10

Augusti

55%

25°

-

9

September

45%

20°

-

10

Oktober

40%

13°

-

10

November

28%

-

12

December

27%

-3°

-

11