Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-4°

-

21

Februari

34%

-3°

-

16

Mars

38%

-

14

April

47%

10°

-

12

Maj

52%

16°

-

11

Juni

57%

22°

-

12

Juli

63%

25°

-

9

Augusti

57%

24°

-

11

September

44%

19°

-

14

Oktober

38%

13°

-

16

November

22%

-

18

December

17%

-1°

-

20