Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-2°

13

Februari

35%

-1°

11

Mars

39%

12

April

46%

11°

12

Maj

51%

18°

11

Juni

56%

23°

16°

10

Juli

61%

26°

21°

9

Augusti

57%

25°

22°

10

September

47%

21°

20°

11

Oktober

42%

14°

14°

11

November

28%

13

December

23%

14