Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-2°

12

Februari

37%

-1°

10

Mars

37%

12

April

47%

12°

12

Maj

54%

19°

11°

11

Juni

59%

24°

18°

10

Juli

62%

27°

23°

9

Augusti

58%

26°

24°

9

September

51%

22°

21°

10

Oktober

47%

15°

15°

10

November

30%

12

December

24%

14